Bödeháza

Elhelyezkedése:

A szomszédos Szlovénia határához közel fekvő kis község. A Zala megyére jellemző aprófalvas településszerkezet jellegzetes faluját a határral párhuzamos keskeny bekötőút kapcsolja a 11 km-re lévő Lentihez és a hat km-re eső Rédicshez. A szlovén határ másik oldalán fekvő Zsitkóc csupán másfél km-re található. Nem csoda, ha a környékbeliek évtizedek óta várták a határnyitást, és nagy örömmel fogadták.

A falu története, nevének eredete:

1389-ben említik először Bedehaza néven. Elnevezése valószínűleg egy Bede nevű birtokos udvarházára utal. Első okleveles regisztere szerint a lendvai Bánffyak birtoka volt.
1935-ben Jósec községgel (később Szentistvánlak) egyesítették.

Természeti adottságok:

A falu a Lendvai-síkság lapályán terül el. A kiterjedt erdőségek jó levegőt biztosítanak. A hetési falu határának védett növénye a tőzike. A kedves kis virág a falu zászlaján és címerén is szerepel.  

Hagyományok, ünnepek, látnivalók:

Bödeháza minden évben a Pünkösdvasárnapot megelőző héten tartja szentmisével és vásárral egybekötött búcsúját.
A Rigánóczi-hegyen a búcsút 1994 óta közösen ünnepli a falu a Szlovéniában élő magyarokkal együtt minden év augusztus hónapjának első vasárnapján. (A Rigánóczi-hegyet a II. világháború szelte ketté, fele Szentistvánlakhoz, másik fele Zsitkóchoz került.)  
A településen már csak kevesen ismerik a hetési szőttes és a fumu készítésének hagyományait.
A nagyobb településrészen található katolikus kápolnát 1949-ben építették, a szentistvánlakit 1943-ban emelték.
Az egyik magánház udvarán álló keresztet a település állíttatta a múlt században.

 

 

 

 

bodehaza - 2

 

bodehaza - 2

 

bodehaza - 2