Szíjártóháza

Elhelyezkedése:

Lenti felől Rédicsen át könnyen megközelíthető. A hetési települések közül ez a legkisebb.
A hetési falu vízrajzilag a Kebele-Lendva-Mura vízgyűjtőjéhez tartozik.

A falu története, nevének eredete:

Feltehetően régóta lakott település, mert határában őskori edényeket és tűzhelymaradványokat találtak. A faluról az első írásos emlék 1322-ből származik. 1389ben Zyugyarthauhaza néven említik, mely valószínűleg az itt élt első letelepedett birtokos mesterségére, a nyeregkészítésre és szerszámkészítésre utal. Annyi bizonyos, hogy 1389-ben Márton nevű nyeregkészítő lakott itt.   Mivel közel fekszik a falu a Borostyán úthoz, valószínűleg korán be tudott kapcsolódni a kereskedelembe.

Természeti adottságok:

Csendes, jó levegőjű környezetben fekszik.
Védett növényekben és állatokban gazdag, gyakoriak a ragadozó madarak, sok a szarvas, őz, vaddisznó.

Hagyományok:

A szijártóházi búcsút minden év augusztus első vasárnapján tartják. Ez a hagyomány ötven éves, ugyanis 1964-ben állították a községi keresztet, melyhez kötik a búcsú időpontját.

Látnivalók:

A település központjában áll a fából készült harangláb. 1991-ben újították fel. A hetési falvakban nem épült kőtemplom, de minden faluban állt szoknyásharang, melyet már csak itt, Szijártóházán, valamint Kámaházán és Göntérházán találunk.  A harang a faluban századok óta fontos szerepet töltött be. Félreverték, ha vihar közelgett, vagy amikor tűz ütött ki. Temetéskor az utolsó útjára kísérte a harang a halottat.
A harangláb mellett a világháborús emlékmű áll. 1993-ban emelték az I. és II. világháborúban elesett katonák tiszteletére.
Kódisállásos paraszti házak őrzik a vidékre oly jellemző építkezési formát, de többségük felújításra szorul. A múlt században állított kereszt a falu egyik bekötőútja mentén áll.

 

 

 

szijartohaza - hetes kapuja pihenohely - 1

 

szijartohaza - hetes kapuja pihenohely - 1

 

szijartohaza - hetes kapuja pihenohely - 1