Bödeháza, aktualitás

faértékesítés
2017-09-09 10:53:38

Bödeháza Község Önkormányzata értékesítésre hirdet lábon álló fát és faaprítékot.

H I R D E T M É N Y

 

Bödeháza Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező

 

Bödeháza belterületében és külterületében az alábbiakban meghatározott ingatlanokon lévő lábon álló fa és faaprítékot az alábbi részletezés szerint:

 

Község

Helyrajzi szám

Művelési ág

Terület

(m2)

Bödeháza

154

árok

208

Bödeháza

0107/5

út

683

Bödeháza

0110

kivett árok

1382

Bödeháza

0115

kivett árok

7512

Bödeháza

049

kivett árok

3267

Bödeháza

041

kivett árok

4356

Bödeháza

065

árok

1466

Bödeháza

035

kivett árok

2711

Bödeháza

037

út

26234

Bödeháza

0122

út

5290

Bödeháza

024/1

kivett árok

5152

Bödeháza

018

kivett árok

2548

Bödeháza

051

út

4398

Bödeháza

092

saját használatú út

6230

 

A minimum vételár: 1.200.000.-Ft.

 

Az árajánlatokat postai úton vagy személyesen: Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 8978 Rédics, Vasút utca 10 sz. alá lehet eljuttatni.

 

Bödeháza Község Önkormányzata, mint eladó beszerzi a Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Zalaegerszeg-től a fakitermeléshez szükséges engedélyt, melyet nyertes pályázónak szerződés kötésekor átad.

Erdészeti Hatóság engedélye nélkül nem kezdhető meg a fakitermelés, engedély hiányában szerződés nem köthető.

 

Pályázatnak az alábbi nyilatkozatokat kell tartalmaznia:

  • vevő vállalja, hogy a későbbi mezsgyehatár viták elkerülés végett a fakivágás megkezdése előtt a fakivágással érintett ingatlanokat hivatalosan földmérő szakemberrel kiméreti, a kimérés időpontjáról és a tervezett fakivágásról a szomszédos ingatlan tulajdonosokat kiértesíti. A kiértesítésről szóló minta levelet és a kiértesítettek postai ajánlószelvényeit bemutatja.
  • a kitermelt fa elszállításához igénybe veendő út ideiglenes használatáért a tulajdonos Bödeháza Község Önkormányzata felé 500.000,- Ft kaució megfizetésének vállalása.

 

Szerződéskötés feltételei:

  • vételár megfizetése
  • szomszédos ingatlantulajdonosok kiértesítéséről szóló bizonylatok becsatolása
  • szállításra igénybevételre kerülő út tulajdonosa felé – Bödeháza Község Önkormányzata – 500.000,- Ft kaució befizetése

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

 

A pályázókat a pályázat eredményéről írásban értesítjük.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

  • Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal és Bödeháza Község Önkormányzata hirdetőtáblái

Bödeháza Község Önkormányzata érvénytelen pályázat esetén a meghirdetett pályázattól elállhat.

 

 

Érdeklődni: Bödeháza Község Polgármesterénél (Büki László, 06-20/492-1109) lehet.

 

 

 

Rédics, 2017. szeptember 6.

 

 

 

                                                                       Bödeháza Község Önkormányzata

                                                                                                  

 

« Vissza